อาหารธรรมชาตินั้นดีอย่างไร?

อาหารธรรมชาตินั้น  หมายถึง อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลดรูป แปรรูป เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีทำให้สารอาหารที่สำคัญและจำเป็นในอาหารนั้นแปรเปลี่ยนหายไปอีกทั้งยังมีความอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย แต่อาหารธรรมชาตินั้นมีดีที่ความสด ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อแปรรูปทำให้สารอาหารเปลี่ยนเรา ในปัจจุบันอาหารธรรมชาตินั้นหาได้ยากมีการควบคุมการขาย

ตลาดปลอดสารพิษ

เป็นตลาดที่มีการควบคุมอาหารให้เป็นเฉพาะแต่อาหารธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเรา ผลิตภัณฑ์ของตลาดแห่งนี้มีวิธีการปลูกที่เป็นธรรมชาติ เช่น ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษผลไม้ หรือปุ๋ยหมักธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้พืชผลเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี คนปลูกก็ปลอดภัยห่างจากโรค แต่สินค้าอาจจะมีราคาแพงกว่าสินค้าธรรมดาตามท้องตลาดเพราะดุแลเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ รับรองว่าปลอดภัย

ผัก-ผลไม้จากโครงการหลวง

โครงการหลวงเป็นโครการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษมีประโยชน์ต่อร่างกาย งดการใช้สารเคมี จึงทำให้พืชผักผลไม้จากโครงการหลวงเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ

 

เล่นเกม คาสิโนออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำในการเดิมพัน